ประชุมร่วมกับกรมสรรพากร เรื่อง e-tax invoice

สมาชิกชมรมชอบ. เข้าประชุมร่วมกับกรมสรรพากร เรื่องระบบ e-tax invoice เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมาสรรพากร 29759_145 สรรพากร 29759_8413 สรรพากร 29759_8190 สรรพากร 29759_4899 สรรพากร 29759_4048 สรรพากร 29759_3814