เริ่มใช้งานใบกำกับการขนย้ายโครงสร้างใหม่

ตราสัญลักษณ์กรมศุลกากร  images

วันที่ 1 กันยายน 2559 ทางกรมศุลกากร และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เริ่มใช้งาน การรับ-ส่งข้อมูลใบกำกับฯ การขนย้ายสินค้าโครงสร้างใหม่ รวมไปถึงน้ำหนักมวลรวมตู้สินค้า (VGM) โดยใบกำกับโครงสร้างใหม่นี้จะเป็นการส่งข้อมูลใบกำกับไปยังกรมศุลกากรและท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบังในครั้งเดียวกันผ่านระบบ National Single Window (NSW)